Leider, manager, of ondernemer?


Je start vanuit je diepste passie je eigen zaak(je). Vol overgave vlieg je er in, volledig gedreven om met jouw product of dienst de wereld te veroveren en als het even kan ook te verbeteren.
Maar dan, een tijdje later, is de 'honeymoon' periode over. De liefde voor je vak is er nog steeds, maar je wordt plots ook belast met allemaal “nevenzaken”: je moet klanten vinden, je moet contacten onderhouden, je moet netwerken, je moet je administratie regelen, je moet je meer-jaren-strategie bedenken,...
Allemaal dingen waar je eigenlijk niet echt voor gekozen hebt.
Als kleine onderneming is het bovendien niet zo evident om al die zaken die je eigenlijk niet zo boeiend vindt te outsourcen of een team rond op te bouwen. En als je dat wel doet, moeten die mensen nog aangestuurd worden ook.

Ben je dan ondernemer, manager, leider of alle 3 tegelijk?
Ontdek het in deze blog, en lees hoe je er voor jezelf mee om kunt gaan.

Bij elke onderneming heb je het inhoudelijke stuk en het business stuk. Beiden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, en dat vergeten we wel eens. We ondernemen zonder dat we de business echt onder controle kunnen houden. Of we zijn super goed in het business stuk, maar daarmee eigenlijk niet zozeer inhoudelijk.
Enkel wanneer je beiden volledig kunt beheersen, kan je onderneming echt succesvol zijn.

Laat ons er eens een paar definities bij nemen zoals die op het internet eenvoudig gevonden kunnen worden:
Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden. Niet altijd leidt de ondernemer ook zijn onderneming.

Een ondernemer is dus voornamelijk op het inhoudelijke stuk gericht. Om het business stuk ook afgedekt te hebben, kan de ondernemer dan een beroep doen op een manager of een leider. Maar wat is dan het verschil?

 • Een manager is iemand die processen stuurt, en die het handelen van anderen op gang brengt. Hij neemt als leidinggevende voortdurend beslissingen over wat er gedaan moet worden, hoe en door wie.

 • Een leider is iemand die in staat is om medewerkers te sturen, te inspireren, en te motiveren, zodat zij optimaal kunnen (blijven) bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

 

Een manager is dus vooral operationeel en uitvoerend gericht, waar een leider meer strategisch en richtinggevend gericht is.

Natuurlijk is het moeilijk om als kleine ondernemer direct een manager of leider in te huren. Dat is misschien ook niet nodig, want misschien heb je zelf ook wel voldoende management- en leiderschapskwaliteiten in je, of heb je de bereidheid om je daar in bij te scholen.
Is je bedrijf sterk groeiend, dan kun je misschien wel overwegen om specifieke kennis en ervaring in huis te halen.

Belangrijk is dus om goed te kijken waar het in je (kleine) onderneming het minst vlot loopt:

 • Kun je je moeilijk onderscheiden van de concurrentie, dan ben je zelf misschien niet heel sterk op het inhoudelijke, en kun je misschien wat extra 'entrepreneurship' gebruiken.
  Symptomen: moeilijk te onderscheiden van de concurrentie; weinig innovatie; klanten kiezen vooral omwille van de prijs voor jou; moeite bij het overtuigen van potentiële klanten voor je product/service;...

 • Heb je heel wat creativiteit, maar hapert het vooral in het praktische en uitvoerende stuk, dan kun je misschien wel wat extra management talent gebruiken.
  Symptomen: dingen die blijven liggen en niet aangepakt worden; afspraken die mislopen worden; weinig of geen inzicht in de cijfers en de evolutie daarvan; veel chaos, weinig processen;...

 • Is het vooral moeilijk om het uitgezette spoor te blijven bewandelen en alles en iedereen te blijven richten op die ene stip aan de horizon die je wil bereiken, dan kun je misschien wel wat extra leiderschap gebruiken.
  Symptomen: niet echt een lange termijn-visie; geen of zeer beperkte waarden die de cultuur bepalen; een 'flavour of the month' aanpak; weinig aandacht voor het (inter)menselijke aspect;...

 

Je kunt jezelf er dan ofwel in bijscholen, door bijvoorbeeld gerichte een-op-een coaching. Of wanneer je er de middelen voor hebt, kun je jezelf op die plaats zetten waar je zelf het beste functioneert en het overige overlaten aan specialisten in hun domein.

Om je onderneming sterker te maken, begint alles dus bij eens scherp in de spiegel te durven kijken en voor jezelf heel goed te weten waar jij echt het sterkste in bent. Ben je vooral de ondernemer, de manager of de leider?
Als je dat weet, kun je jezelf bijscholen of laten begeleiden op de andere vlakken, of bewust uitbesteden.

Met de komst van de jaarwisseling, is dit een mooi moment om daar eens grondig bij stil te staan, en dan 2018 aan te vatten vanuit je sterkste rol!
Succes ermee!

 

Auteur: Dennis Fredrickx – The Happiness Factory
Website: www.thehappinessfactory.be
Dennis helpt ambitieuze ondernemers/leiders om meer te bereiken op een eenvoudigere manier.