Elevator pitch is de sleutel !


Een boeiende elevator pitch is de meest effectieve manier om interesse te wekken in hetgeen je doet. Toch heeft dezelfde elevator pitch bij nogal wat mensen een slechte reputatie. Hoe komt dat?

Simpel. Er wordt nog steeds verondersteld dat de elevator pitch een kans is om uitgebreid stil te staan bij hetgeen je doet. En daar is een half minuut, een of twee minuten gewoon te kort voor.

Om duidelijk te maken dat dit een onterechte aanname is, zal een parallel getrokken worden tussen een cover letter en een elevator pitch.

Een cover letter of aanbiedingsbrief is niet bedoeld om jou te verkopen of te pronken met jouw vaardigheden en kwaliteiten. Een cover letter heeft als enige doel ervoor te zorgen dat je bij een sollicitatie dusdanig opvalt dat jouw CV gelezen wordt.

Het enige doel van een elevator pitch is zorgen dat een opening wordt gecreëerd voor een gesprek. Vragen als “Hoe doe je dat dan?”, “Kun je er iets meer over vertellen” of “Betekent dat ook dat …” geven aan dat de gesprekspartner meer wil weten en dus interesse toont.

Het woord “interessant” daarentegen is een ‘conversation stopper’. Een manier om je op een vriendelijke manier te bedanken voor het gesprek, zonder dat er een vervolg komt.

 

Een goede elevator pitch kan derhalve gezien worden als een sleutel die een deur kan openen. Pas als deze eenmaal open is, kun je naar binnen stappen en de eigenaar van het huis uitgebreid te woord staan.

Bron: Avytos.com
Avytos geeft trainingen op het gebied van effectief communiceren